Kind en jeugd: Diagnostiek

Geweld en onveiligheid in het gezin

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
28 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
28 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • aandacht voor signaleren, taxeren, begeleiden en behandelen
 • effect van geweld en onveiligheid in het gezin op de ontwikkeling van ouders en kinderen
 • uitgebreid stilstaan bij de rol van intergenerationele overdracht van trauma en geweld
 • ervaringsdeskundige bij de cursus
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT

Cursus Casuïstiek beschrijven

Klassikaal online
Kind en jeugd
Professionele vaardigheden
13.5 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
Professionele vaardigheden
13.5 uur
 • professioneel (diagnostiek of behandel)casuïstiek beschrijven
 • volgens de richtlijnen van NVO en NIP
 • informatie analyseren, samenvatten en integreren
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal
Startdatum: 17 september 2024
Alle cursusinfo

Emotieregulatieproblemen en grensoverschrijdend gedrag

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
29 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
29 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • uitgebreid silstaan bij grensoverschrijdend probleemgedrag: oorzaken, gevolgen en verband met emotieregulatie
 • aandacht voor diagnostiek, indicatiestelling en diverse behandelvormen
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT
Startdatum: 02 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
27.25 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
27.25 uur
 • Een verdiepende en meer genuanceerde kijk op ASS
 • State of the art kennis en vaardigheden
 • Een brede scope aan thema’s binnen het centrale thema van ASS: van herkennen en signaleren tot diagnosticeren en behandelen en begeleiden van kind/jongere én ouders/gezin
 • Een optimale verbinding tussen theorie en praktijk door de inbreng van eigen casuïstiek van cursisten, voorbeelden uit de praktijk en beeldmateriaal
 • De docent is én wetenschappelijk én praktijk gericht en generalist binnen het specialisme ASS
Startdatum: 03 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen

Klassikaal online
Kind en jeugd
Neuropsychologie
12.5 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
Neuropsychologie
12.5 uur
 • de basisbegrippen van neuropsychologie en neuropsychologische diagnostiek in een notendop
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • aandacht voor indicaties, doelstellingen, interpretatie van gegevens en vertaling naar behandeling
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
Startdatum: 31 mei 2024
Alle cursusinfo

Cursus Diagnostiek van dyslexie

Klassikaal online
Kind en jeugd
18 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
18 uur
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
Startdatum: 09 september 2024
Alle cursusinfo

Expertreeks klinische kinderneuropsychologie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Neuropsychologie
53 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Neuropsychologie
53 uur
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • vertaling van de neuropsychologische diagnostiek naar de behandeling
Startdatum: 04 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Observeren als diagnostisch middel

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
24 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
24 uur
 • Toepassen van observaties als onderdeel van diagnostiek en inzicht in verschillende observatietechnieken
 • Ontwerpen van een observatie-instrument binnen de diagnostische (werk) setting
 • Rapporteren en interpreteren
 • Vertalen van inzichten uit observaties naar de praktijk van handelingsgerichte diagnostiek
Startdatum: 21 januari 2025
Alle cursusinfo

Cursus Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
66 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
66 uur
 • vorm een brede basis van diagnostische kennis en vaardigheden voor de beroepspraktijk
 • het gehele diagnostische proces hanteren: van aanmelding tot advies/rapportage
 • aandacht voor intelligentie, neuropsychologie, leer- en gedragsproblemen
 • handelingsgerichte diagnostiek
 • blended en praktijkgericht onderwijs; flexibele online voorbereiding zodat je klassikaal veel kan oefenen
Startdatum: 24 september 2024
Alle cursusinfo

Webinar: Nieuwe richtlijn en protocol 3.0 dyslexie

Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
 • Een uur aandacht voor de brede vakinhoudelijk richtlijn dyslexie, een uur voor Protocol 3.0.
 • Focust op de dilemma’s en knelpunten die je tegen kan komen bij diagnostiek en behandeling als je gaat werken volgens de BVRD en het nieuwe protocol.
 • Verzorgd door twee experts op het gebied van dyslexiediagnostiek, – behandeling en -onderwijs.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Kind en jeugd: Interventies

Basiscursus ACT Acceptance and Commitment Therapy

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur
 • aandacht voor de achtergrond en theoretische basis van ACT;
 • focus ligt op ervaringsgericht leren. Door zelf te ervaren leer je waarom je iets bij een cliënt inzet én hoe dit voelt;
 • heldere, concrete handvatten om het geleerde direct toe te passen in jouw praktijk;
 • aandacht voor de therapeutische relatie;
 • gegeven door een ervaren ACT-professional en docent;
 • e-learning plus intensieve klassikale bijeenkomsten.
Startdatum: 06 november 2024
Alle cursusinfo

Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
 • Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • Gevolgen voor psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling;
 • Screening en eerste stabilisatiebegeleiding;
 • Deze cursus is stap één van de opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master.
Startdatum: 06 juni 2024
Alle cursusinfo

Cursus angst, depressie en suïcidaliteit in het onderwijs

Nieuw
Klassikaal online
Kind en jeugd
21.5 uur
Nieuw
Klassikaal online
Kind en jeugd
21.5 uur
 • aandacht voor preventie en behandeling van angsten, depressie en suïcidaal gedrag;
 • ontwikkeld voor professionals in het onderwijs: primair-, voortgezet- en vervolgonderwijs;
 • nadruk op wat wel kan binnen het onderwijs-, zeker nu wachtlijsten zo lang zijn;
 • gegeven door drie docenten met elk hun eigen expertise;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning
Startdatum: 06 november 2024
Alle cursusinfo

Motiverende hulpverlening

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur
 • Focus op de kracht en kwaliteit van de cliënt en het bouwen aan successen
 • Van hulpverlening naar begeleiding & coaching
 • Veel aandacht voor het oefenen van praktische werkvormen en tools, met eigen casuïstiek. Zo kun je ze direct gaan toepassen
 • Laat cliënten gedrag oefenen voordat ze het in de praktijk brengen
 • Boven op de vier cursusdagen 1 uur individuele werkbegeleiding door een LVSC-geregistreerde supervisor
Startdatum: 03 maart 2025
Alle cursusinfo

Diagnostiek en Behandeling van Psychotrauma VCT Kind en Jeugd

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
117 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
117 uur
 • screening en diagnostiek van vroegkinderlijk chronisch trauma
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master Kind en Jeugd
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.
Startdatum: 16 januari 2025
Alle cursusinfo

Behandeling van Psychotrauma VCT bij Volwassenen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
 • Multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.
Startdatum: 13 september 2024
Alle cursusinfo

Geweld en onveiligheid in het gezin

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
28 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
28 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • aandacht voor signaleren, taxeren, begeleiden en behandelen
 • effect van geweld en onveiligheid in het gezin op de ontwikkeling van ouders en kinderen
 • uitgebreid stilstaan bij de rol van intergenerationele overdracht van trauma en geweld
 • ervaringsdeskundige bij de cursus
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT

Cognitieve gedragstherapie: Positieve cgt bij complexe problematiek

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
51 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
51 uur
 • 50-uurs vervolgcursus cgt;
 • focus op positieve cognitieve gedragstherapie;
 • aandacht voor uiteenlopende problematieken bij een complexe doelgroep;
 • gaat uit van het competentiemodel, in plaats van het medische model: meer autonomie en vooruitgang bij de cliënt, minder burn-out klachten bij de therapeut;
 • een motiverende, ervaren docent
Startdatum: 03 september 2024
Alle cursusinfo

Opleiding Dissociatieve Identiteitsstoornis

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
182 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
182 uur
 • opleiding van de Trauma Academie
 • VCT Expert Level 2
 • diagnostiek dissociatieve stoornissen
 • behandeling van dissociatieve stoornissen
 • Transmethodische interventies

Methodische ouderbegeleiding

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
26 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
26 uur
 • Leer anders kijken naar ouders en de problemen die ze ervaren
 • Krijg vastlopende ouderbegeleidingen weer in beweging
 • Met voorbeeldcasuïstiek uit zowel de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming als het onderwijs
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
Startdatum: 02 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Casuïstiek beschrijven

Klassikaal online
Kind en jeugd
Professionele vaardigheden
13.5 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
Professionele vaardigheden
13.5 uur
 • professioneel (diagnostiek of behandel)casuïstiek beschrijven
 • volgens de richtlijnen van NVO en NIP
 • informatie analyseren, samenvatten en integreren
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal
Startdatum: 17 september 2024
Alle cursusinfo

Opleiding systeemtherapie: Inleiding

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
166 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
166 uur
 • De eerste stap in het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeut
 • Leer de basis over systeemtheorie, systemische stromingen en systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Therapeutisch Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
Startdatum: 27 augustus 2024
Alle cursusinfo

Webinar: Doelgericht aan de slag met de kernvakken

Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
 • Twee uur lang aandacht voor handvatten om de leerontwikkeling van basisschoolleerlingen in klassikale setting actief te stimuleren
 • Met aandacht voor concrete voorbeelden, die je direct in jouw klas/praktijk kan toepassen
 • Verzorgd door twee ervaren schoolpsychologen op het gebied van onderwijsondersteuning, waarvan één zelf voor de klas stond
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt.

Opleiding Systeemtherapeutisch Werker

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
220 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
220 uur
 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Therapeutisch Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
Startdatum: 29 augustus 2024
Alle cursusinfo

Cursus Effectief leesonderwijs

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
15.5 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
15.5 uur
 • adviseren en ondersteunen bij verbeteren leesonderwijs in basisschool;
 • effectieve begeleiding van risicoleerlingen in de klas;
 • actuele, evidence-based inzichten vanuit de dyslexie-zorg;
 • voorkomen van verdere uitval van zwakke lezers.

Cursus Cognitieve Gedragstherapie op school

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
22.5 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
22.5 uur
 • leer gedragstherapeutische diagnostiek uitvoeren bij leerlingen en leerkrachten;
 • de nadruk ligt op de onderliggende drijfveren van (probleem)gedrag;
 • kom vanuit analyses tot handelingsadviezen en interventieplan, waarin je betrokkenen meeneemt en motiveert;
 • we frissen jouw kennis over leertheorie en cognitieve technieken op, maar gaan er vooral veel mee oefenen;
 • een cursus met een goede theorie-praktijk balans en een uitgebreide e-learning
Startdatum: 11 september 2024
Alle cursusinfo

Executieve functies bij kinderen en jeugden – Antillen

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
31 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
31 uur
 • Een online cursus EF voor deelnemers uit Caribisch Nederland
 • Executieve functies: Wat zijn dat? Wat doen ze?
 • Diagnotiek, training en aanpak van (zwakke) executieve functies

Emotieregulatieproblemen en grensoverschrijdend gedrag

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
29 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
29 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • uitgebreid silstaan bij grensoverschrijdend probleemgedrag: oorzaken, gevolgen en verband met emotieregulatie
 • aandacht voor diagnostiek, indicatiestelling en diverse behandelvormen
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT
Startdatum: 02 oktober 2024
Alle cursusinfo

Basiscursus Dyslexiebehandeling

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
33.5 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
33.5 uur
 • actuele stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie én het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) 3.0
 • individuele behandelingen (waaronder ernstige dyslexie in de zorg): opzet, principes en praktische toepassingen
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
Startdatum: 30 september 2024
Alle cursusinfo

Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
17 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
17 uur
 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • De mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • Hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren
Startdatum: 04 juni 2024
Alle cursusinfo

Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
27.25 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
27.25 uur
 • Een verdiepende en meer genuanceerde kijk op ASS
 • State of the art kennis en vaardigheden
 • Een brede scope aan thema’s binnen het centrale thema van ASS: van herkennen en signaleren tot diagnosticeren en behandelen en begeleiden van kind/jongere én ouders/gezin
 • Een optimale verbinding tussen theorie en praktijk door de inbreng van eigen casuïstiek van cursisten, voorbeelden uit de praktijk en beeldmateriaal
 • De docent is én wetenschappelijk én praktijk gericht en generalist binnen het specialisme ASS
Startdatum: 03 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Gedragsmanagement in Passend Onderwijs

Klassikaal online
Kind en jeugd
45 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
45 uur
 • kennis en inzicht in hoe leerkrachten relaties met leerlingen kunnen opbouwen en onderhouden
 • kennis van de voornaamste executieve functies en deze kennis in kunnen zetten interventies in de klas
 • kennis van de algemene principes en mogelijke interventies vanuit Positive Behavior Support
 • leren hoe klassenmanagement ingezet kan worden om probleemgedrag te beïnvloeden

Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Klassikaal online
Kind en jeugd
26 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
26 uur
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Startdatum: 07 november 2024
Alle cursusinfo

Verdieping: Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
29 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
29 uur
 • praktische cursus: koppeling van theorie naar (jouw) casuïstiek en werksituatie staat centraal;
 • recente inzichten over dyslexie, (weg: het brein) en informatieverwerking bij speciale doelgroepen;
 • algemene behandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek;
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar.
Startdatum: 13 mei 2025
Alle cursusinfo

Webinar: Nieuwe richtlijn en protocol 3.0 dyslexie

Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
 • Een uur aandacht voor de brede vakinhoudelijk richtlijn dyslexie, een uur voor Protocol 3.0.
 • Focust op de dilemma’s en knelpunten die je tegen kan komen bij diagnostiek en behandeling als je gaat werken volgens de BVRD en het nieuwe protocol.
 • Verzorgd door twee experts op het gebied van dyslexiediagnostiek, – behandeling en -onderwijs.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Kind en jeugd: Psychopathologie

Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
 • Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • Gevolgen voor psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling;
 • Screening en eerste stabilisatiebegeleiding;
 • Deze cursus is stap één van de opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master.
Startdatum: 06 juni 2024
Alle cursusinfo

Diagnostiek en Behandeling van Psychotrauma VCT Kind en Jeugd

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
117 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
117 uur
 • screening en diagnostiek van vroegkinderlijk chronisch trauma
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master Kind en Jeugd
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.
Startdatum: 16 januari 2025
Alle cursusinfo

Behandeling van Psychotrauma VCT bij Volwassenen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
 • Multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.
Startdatum: 13 september 2024
Alle cursusinfo

Opleiding Dissociatieve Identiteitsstoornis

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
182 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
182 uur
 • opleiding van de Trauma Academie
 • VCT Expert Level 2
 • diagnostiek dissociatieve stoornissen
 • behandeling van dissociatieve stoornissen
 • Transmethodische interventies

Cursus Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
37.75 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
37.75 uur
 • leer gerichter psychische problematiek bij kinderen onderkennen
 • ken het verschil tussen de normale ontwikkeling en psychische stoornissen: het verschil tussen ‘normaal’ en ‘afwijkend’
 • herken de risicofactoren die een kind (in zijn omgeving) bedreigen en schat de gevolgen hiervan in
 • sterk gericht op de koppeling tussen up-to-date kennis in jouw werkpraktijk
Startdatum: 11 oktober 2024
Alle cursusinfo

Kind en jeugd: Dyslexie

Webinar: Kritische diagnostiek van dyslexie

e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
 • Wat maakt een dyslexieverklaring betrouwbaar?
 • Kenmerken van logisch, consistent en volgbaar dyslexieonderzoek
 • Voor professionals in het onderwijs
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Cursus Effectief leesonderwijs

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
15.5 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
15.5 uur
 • adviseren en ondersteunen bij verbeteren leesonderwijs in basisschool;
 • effectieve begeleiding van risicoleerlingen in de klas;
 • actuele, evidence-based inzichten vanuit de dyslexie-zorg;
 • voorkomen van verdere uitval van zwakke lezers.

Basiscursus Dyslexiebehandeling

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
33.5 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
33.5 uur
 • actuele stand van zaken vergoede dyslexiezorg
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie én het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) 3.0
 • individuele behandelingen (waaronder ernstige dyslexie in de zorg): opzet, principes en praktische toepassingen
 • rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
Startdatum: 30 september 2024
Alle cursusinfo

Cursus Diagnostiek van dyslexie

Klassikaal online
Kind en jeugd
18 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
18 uur
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
Startdatum: 09 september 2024
Alle cursusinfo

Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Klassikaal online
Kind en jeugd
26 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
26 uur
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Startdatum: 07 november 2024
Alle cursusinfo

Verdieping: Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
29 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
29 uur
 • praktische cursus: koppeling van theorie naar (jouw) casuïstiek en werksituatie staat centraal;
 • recente inzichten over dyslexie, (weg: het brein) en informatieverwerking bij speciale doelgroepen;
 • algemene behandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek;
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar.
Startdatum: 13 mei 2025
Alle cursusinfo

Webinar: Nieuwe richtlijn en protocol 3.0 dyslexie

Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
 • Een uur aandacht voor de brede vakinhoudelijk richtlijn dyslexie, een uur voor Protocol 3.0.
 • Focust op de dilemma’s en knelpunten die je tegen kan komen bij diagnostiek en behandeling als je gaat werken volgens de BVRD en het nieuwe protocol.
 • Verzorgd door twee experts op het gebied van dyslexiediagnostiek, – behandeling en -onderwijs.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Kind en jeugd: Leerproblemen

Cursus Positieve Psychologie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving
 • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie
 • Bouw aan successen
 • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
 • Ontwikkel jouw visie op positiviteit als professional
Startdatum: 18 november 2024
Alle cursusinfo

Executieve functies bij kinderen en jeugden – Antillen

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
31 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
31 uur
 • Een online cursus EF voor deelnemers uit Caribisch Nederland
 • Executieve functies: Wat zijn dat? Wat doen ze?
 • Diagnotiek, training en aanpak van (zwakke) executieve functies

Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
17 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
17 uur
 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Hoe herken je executieve functies in het gedrag van kinderen en jongeren?
 • De mogelijkheden om executieve functies te verbeteren
 • Hoe sluit je aan bij de executieve functies van kinderen en jongeren
Startdatum: 04 juni 2024
Alle cursusinfo

Cursus Positieve psychologie in het onderwijs

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
14.5 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
14.5 uur
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!
Startdatum: 13 november 2024
Alle cursusinfo

Cursus Diagnostiek van dyslexie

Klassikaal online
Kind en jeugd
18 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
18 uur
 • diagnostiek van ernstige lees-en spellingproblemen (waaronder dyslexie): classificerend, verklarend, handelingsgericht
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • interpretatie van onderzoeksgegevens, kwalitatief en kwantitatief
 • conclusies trekken op basis van een heldere diagnostische redenering
Startdatum: 09 september 2024
Alle cursusinfo

Cursus handelingsgerichte diagnostiek bij kinderen en jongeren

Klassikaal online
Kind en jeugd
50 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
50 uur
 • handelingsgericht diagnosticeren en diagnostiek op maat voor zowel de (jeugd)zorg- als onderwijssector
 • aandacht voor alle stappen van het HGD-proces (van Pameijer): intakefase, strategiefase, onderzoeksfase, integratie- en aanbevelingsfase, adviesfase
 • diagnostische gegevens vertalen naar advies
Startdatum: 11 november 2024
Alle cursusinfo

Cursus Gedragsmanagement in Passend Onderwijs

Klassikaal online
Kind en jeugd
45 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
45 uur
 • kennis en inzicht in hoe leerkrachten relaties met leerlingen kunnen opbouwen en onderhouden
 • kennis van de voornaamste executieve functies en deze kennis in kunnen zetten interventies in de klas
 • kennis van de algemene principes en mogelijke interventies vanuit Positive Behavior Support
 • leren hoe klassenmanagement ingezet kan worden om probleemgedrag te beïnvloeden

Cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Klassikaal online
Kind en jeugd
26 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
26 uur
 • signaleren van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het VO
 • gaat uit van brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie die is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • begeleiding van dyslexie in het VO
 • diagnostiek en rapportage
 • uitgangspunten van dyslexiebeleid op school
Startdatum: 07 november 2024
Alle cursusinfo

Verdieping: Dyslexiebehandeling bij comorbiditeit

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
29 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
29 uur
 • praktische cursus: koppeling van theorie naar (jouw) casuïstiek en werksituatie staat centraal;
 • recente inzichten over dyslexie, (weg: het brein) en informatieverwerking bij speciale doelgroepen;
 • algemene behandelprincipes bij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek;
 • implicaties van deze problematiek voor inhoud van de dyslexiebehandeling en attitude van de behandelaar.
Startdatum: 13 mei 2025
Alle cursusinfo

Cognitieve gedragstherapie: Basiscursussen

Basiscursus Oplossingsgerichte therapie

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus: een optimale balans tussen klassikale uren, e-learning en zelfstudie
 • grondige kennismaking met de principes en toepassingswijzen van oplossingsgerichte therapie
 • focus op krachten en verras cliënten (en jezelf) met wat zij al weten en kunnen als oplossing
 • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken, vormgeven en nastreven
 • vorm onder leiding van inspirerende docenten jouw eigen visie op de oplossingsgerichte benadering
Startdatum: 25 september 2024
Alle cursusinfo

Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
50 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
50 uur
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
Startdatum: 14 november 2024
Alle cursusinfo

Cognitieve gedragstherapie: Positieve cgt bij complexe problematiek

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
51 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
51 uur
 • 50-uurs vervolgcursus cgt;
 • focus op positieve cognitieve gedragstherapie;
 • aandacht voor uiteenlopende problematieken bij een complexe doelgroep;
 • gaat uit van het competentiemodel, in plaats van het medische model: meer autonomie en vooruitgang bij de cliënt, minder burn-out klachten bij de therapeut;
 • een motiverende, ervaren docent
Startdatum: 03 september 2024
Alle cursusinfo

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen, kinderen & jeugdigen

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Verstandelijke beperking
100% online leren
100 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Verstandelijke beperking
100% online leren
100 uur
 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie
 • speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
 • toepassing gericht op volwassenen, kinderen, jeugdigen & cliënten met een licht verstandelijke beperking
 • 100 uur waarvan 72 klassikaal en 28 online in jouw eigen tijd
Startdatum: 04 september 2024
Alle cursusinfo

Cognitieve gedragstherapie: Vervolgcursussen

Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden rondom systemisch werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief
 • help diverse soorten ‘systemen’ een gezamenlijke gewenste uitkomst construeren
 • breng systemen in contact met hun eigen mogelijkheden en krachten
 • krijg meer zelfvertrouwen in het werken met meerdere personen in diverse settingen
Startdatum: 27 november 2024
Alle cursusinfo

Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
50 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
50 uur
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig cognitieve gedragstherapie indiceren, een behandelplan maken en dat uitvoeren onder supervisie.
 • Speciale aandacht voor leerprincipes, gedragstherapeutische diagnostiek en het gedragstherapeutisch proces
 • Toepassing bij volwassenen en kinderen & jeugdigen
 • 50 uur waarvan 39 klassikaal en 11 online
 • Je oefent tijdens de cursus met virtuele cliënten
Startdatum: 14 november 2024
Alle cursusinfo

Geweld en onveiligheid in het gezin

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
28 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
28 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • aandacht voor signaleren, taxeren, begeleiden en behandelen
 • effect van geweld en onveiligheid in het gezin op de ontwikkeling van ouders en kinderen
 • uitgebreid stilstaan bij de rol van intergenerationele overdracht van trauma en geweld
 • ervaringsdeskundige bij de cursus
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT

Cognitieve gedragstherapie: Positieve cgt bij complexe problematiek

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
51 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
51 uur
 • 50-uurs vervolgcursus cgt;
 • focus op positieve cognitieve gedragstherapie;
 • aandacht voor uiteenlopende problematieken bij een complexe doelgroep;
 • gaat uit van het competentiemodel, in plaats van het medische model: meer autonomie en vooruitgang bij de cliënt, minder burn-out klachten bij de therapeut;
 • een motiverende, ervaren docent
Startdatum: 03 september 2024
Alle cursusinfo

Blended basis- en vervolgcursus Schematherapie

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
50 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
50 uur
 • NIEUW: blended cursus met inspirerende online leeromgeving en hierdoor beter in een drukke agenda te plannen
 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding en oefening
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één
 • alle principes komen voorbij: casusconceptualisatie, modi, limited reparenting, limit setting, empathische confrontatie, groepsschematherapie enz.
Startdatum: 13 september 2024
Alle cursusinfo

Emotieregulatieproblemen en grensoverschrijdend gedrag

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
29 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
29 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • uitgebreid silstaan bij grensoverschrijdend probleemgedrag: oorzaken, gevolgen en verband met emotieregulatie
 • aandacht voor diagnostiek, indicatiestelling en diverse behandelvormen
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT
Startdatum: 02 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cognitieve gedragstherapie: Supervisorencursussen

Supervisorencursus VGCt

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
51 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
51 uur
 • ontwikkel jouw kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie geven
 • maak kennis met verschillende supervisiemodellen en verschillende leervormen
 • verzorgd door 2 ervaren VGCt supervisoren, die al lang samen lesgeven
 • accrediteerde VGCt supervisorencursus
Startdatum: 17 september 2024
Alle cursusinfo

Cognitieve gedragstherapie: Nascholingscursussen

Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden rondom systemisch werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief
 • help diverse soorten ‘systemen’ een gezamenlijke gewenste uitkomst construeren
 • breng systemen in contact met hun eigen mogelijkheden en krachten
 • krijg meer zelfvertrouwen in het werken met meerdere personen in diverse settingen
 • deze verdiepingscursus sluit naadloos aan op onze blended basiscursus Oplossingsgerichte Therapie
Startdatum: 27 november 2024
Alle cursusinfo

Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving;
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden in de oplossingsgerichte benadering
 • gebruik van de oplossingsgerichte gespreksvoering in diagnostiek, advisering en overleg
 • aandacht voor een systemische benadering van casuïstiek
 • toepassingen met individuele begeleidingstrajecten, teams en professionals
 • sluit naadloos aan op onze blended basiscursus Oplossingsgerichte Therapie
Startdatum: 21 november 2024
Alle cursusinfo

Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden rondom systemisch werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief
 • help diverse soorten ‘systemen’ een gezamenlijke gewenste uitkomst construeren
 • breng systemen in contact met hun eigen mogelijkheden en krachten
 • krijg meer zelfvertrouwen in het werken met meerdere personen in diverse settingen
Startdatum: 27 november 2024
Alle cursusinfo

Basiscursus Oplossingsgerichte therapie

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus: een optimale balans tussen klassikale uren, e-learning en zelfstudie
 • grondige kennismaking met de principes en toepassingswijzen van oplossingsgerichte therapie
 • focus op krachten en verras cliënten (en jezelf) met wat zij al weten en kunnen als oplossing
 • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken, vormgeven en nastreven
 • vorm onder leiding van inspirerende docenten jouw eigen visie op de oplossingsgerichte benadering
Startdatum: 25 september 2024
Alle cursusinfo

Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
 • Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • Gevolgen voor psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling;
 • Screening en eerste stabilisatiebegeleiding;
 • Deze cursus is stap één van de opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master.
Startdatum: 06 juni 2024
Alle cursusinfo

Behandeling van perinataal trauma en verlies

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
26 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
26 uur
 • Behandelen van perinataal trauma en verlies met EMDR, CGT en lichaamsgerichte interventies
 • Met aandacht voor de hechtingsrelatie tussen moeder en baby
 • Naast aandacht voor behandeling ook aandacht voor specifieke kenmerken van de doelgroep; de therapeutische relatie en het opstellen van een behandelplan
Startdatum: 10 oktober 2024
Alle cursusinfo

Diagnostiek en Behandeling van Psychotrauma VCT Kind en Jeugd

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
117 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
117 uur
 • screening en diagnostiek van vroegkinderlijk chronisch trauma
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master Kind en Jeugd
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.
Startdatum: 16 januari 2025
Alle cursusinfo

Behandeling van Psychotrauma VCT bij Volwassenen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
 • Multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.
Startdatum: 13 september 2024
Alle cursusinfo

Geweld en onveiligheid in het gezin

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
28 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
28 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • aandacht voor signaleren, taxeren, begeleiden en behandelen
 • effect van geweld en onveiligheid in het gezin op de ontwikkeling van ouders en kinderen
 • uitgebreid stilstaan bij de rol van intergenerationele overdracht van trauma en geweld
 • ervaringsdeskundige bij de cursus
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT

Opleiding Dissociatieve Identiteitsstoornis

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
182 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
182 uur
 • opleiding van de Trauma Academie
 • VCT Expert Level 2
 • diagnostiek dissociatieve stoornissen
 • behandeling van dissociatieve stoornissen
 • Transmethodische interventies

Cursus Experiëntiële technieken in (groeps)schematherapie

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
8 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
8 uur
 • Bewustwording van de meerwaarde van experiëntiële technieken binnen (schemagerichte) groepstherapie
 • Na het zelf actief ervaren van experiëntiële technieken ga je hier in de toekomst gemakkelijker mee aan de slag te
 • Experiëntiële technieken leren inzetten die passend zijn bij de fase van behandeling waar cliënt c.q. cliëntengroep zich bevindt
 • Korte, ééndaagse, cursus die makkelijk in jouw agenda past
Startdatum: 11 oktober 2024
Alle cursusinfo

Webinar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

e-learning
Cognitieve gedragstherapie
100% online leren
4 uur
e-learning
Cognitieve gedragstherapie
100% online leren
4 uur
 • Theorie en praktijk van SOLK
 • Behandeling op basis van de cognitieve gedragstherapie
 • Verbetering van de kwaliteit van leven
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Emotieregulatieproblemen en grensoverschrijdend gedrag

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
29 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
29 uur
 • blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk wordt er een actieve en intensieve bijdrage gevraagd via de online leeromgeving.
 • emotieregulatieproblemen in ontwikkelingsperspectief
 • uitgebreid silstaan bij grensoverschrijdend probleemgedrag: oorzaken, gevolgen en verband met emotieregulatie
 • aandacht voor diagnostiek, indicatiestelling en diverse behandelvormen
 • onderdeel van het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT
Startdatum: 02 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Oplossingsgericht coachen en begeleiden van professionals

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
 • Leer als team de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering toepassen op de werkvloer
 • Systemische benadering van casuïstiek
 • Aandacht voor de basis van oplossingsgerichte methodiek evenals praktische toepassing bij professionals en teams
 • Onder leiding van ervaren en geïnspireerde docenten

Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
39 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
39 uur
 • Verrijkende verdiepingscursus oplossingsgerichte therapie
 • Breid jouw repertoire in supervisie, begeleiding en intervisie uit
 • Wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • Ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
 • Door Esther de Wolf, expert in het oplossingsgerichte vakgebied
Startdatum: 14 november 2024
Alle cursusinfo

Neuropsychologie: Diagnostiek en behandeling

Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
 • Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • Gevolgen voor psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling;
 • Screening en eerste stabilisatiebegeleiding;
 • Deze cursus is stap één van de opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master.
Startdatum: 06 juni 2024
Alle cursusinfo

Cursus Oplossingsgericht werken bij hersenletsel

Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
6 uur
Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
6 uur
 • De cliënt met hersenletsel staat centraal
 • Een combinatie van kennis opdoen en het geleerde direct oefenen en toepassen in de praktijk
 • De docent is tevens auteur van het boek ‘Hoofdstuk opgelost – Oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel’
 • Korte, ééndaagse, online cursus, die makkelijk in jouw agenda past
Startdatum: 09 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel

Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
27 uur
Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
27 uur
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag
Startdatum: 05 november 2024
Alle cursusinfo

Cursus Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen

Klassikaal online
Kind en jeugd
Neuropsychologie
12.5 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
Neuropsychologie
12.5 uur
 • de basisbegrippen van neuropsychologie en neuropsychologische diagnostiek in een notendop
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • aandacht voor indicaties, doelstellingen, interpretatie van gegevens en vertaling naar behandeling
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
Startdatum: 31 mei 2024
Alle cursusinfo

Expertreeks klinische kinderneuropsychologie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Neuropsychologie
53 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Neuropsychologie
53 uur
 • inzicht in de functiegebieden met bijbehorende tests
 • toepassing van neuropsychologische onderzoeksmodellen, -methoden en -instrumenten
 • diagnostische toepassingen in de jeugdzorg
 • vertaling van de neuropsychologische diagnostiek naar de behandeling
Startdatum: 04 oktober 2024
Alle cursusinfo

Volwassenen en ouderen: Diagnostiek en behandeling

Basiscursus ACT Acceptance and Commitment Therapy

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur
 • aandacht voor de achtergrond en theoretische basis van ACT;
 • focus ligt op ervaringsgericht leren. Door zelf te ervaren leer je waarom je iets bij een cliënt inzet én hoe dit voelt;
 • heldere, concrete handvatten om het geleerde direct toe te passen in jouw praktijk;
 • aandacht voor de therapeutische relatie;
 • gegeven door een ervaren ACT-professional en docent;
 • e-learning plus intensieve klassikale bijeenkomsten.
Startdatum: 06 november 2024
Alle cursusinfo

Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
19.5 uur
 • Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering;
 • Gevolgen voor psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling;
 • Screening en eerste stabilisatiebegeleiding;
 • Deze cursus is stap één van de opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master.
Startdatum: 06 juni 2024
Alle cursusinfo

Behandeling van perinataal trauma en verlies

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
26 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
26 uur
 • Behandelen van perinataal trauma en verlies met EMDR, CGT en lichaamsgerichte interventies
 • Met aandacht voor de hechtingsrelatie tussen moeder en baby
 • Naast aandacht voor behandeling ook aandacht voor specifieke kenmerken van de doelgroep; de therapeutische relatie en het opstellen van een behandelplan
Startdatum: 10 oktober 2024
Alle cursusinfo

Motiverende hulpverlening

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur
 • Focus op de kracht en kwaliteit van de cliënt en het bouwen aan successen
 • Van hulpverlening naar begeleiding & coaching
 • Veel aandacht voor het oefenen van praktische werkvormen en tools, met eigen casuïstiek. Zo kun je ze direct gaan toepassen
 • Laat cliënten gedrag oefenen voordat ze het in de praktijk brengen
 • Boven op de vier cursusdagen 1 uur individuele werkbegeleiding door een LVSC-geregistreerde supervisor
Startdatum: 03 maart 2025
Alle cursusinfo

Behandeling van Psychotrauma VCT bij Volwassenen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
110 uur
 • Multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • De opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts.
Startdatum: 13 september 2024
Alle cursusinfo

Trauma, hechting en lvb

Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
 • diagnostiek van trauma met de DITS-LVB
 • hoe trauma en hechting met elkaar verweven zijn
 • inzicht in evidence-based behandeling van trauma
 • bevorderen trauma-sensitieve omgeving
 • gegeven door twee experts in dit vakgebied

Opleiding Dissociatieve Identiteitsstoornis

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
182 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
182 uur
 • opleiding van de Trauma Academie
 • VCT Expert Level 2
 • diagnostiek dissociatieve stoornissen
 • behandeling van dissociatieve stoornissen
 • Transmethodische interventies

Cursus Positieve Psychologie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving
 • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie
 • Bouw aan successen
 • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
 • Ontwikkel jouw visie op positiviteit als professional
Startdatum: 18 november 2024
Alle cursusinfo

Cursus Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen

Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
43 uur
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
43 uur
 • Begeleiding en behandeling van (jong)volwassen cliënten met een autismespectrumstoornis
 • Leer nog beter luisteren naar en verstaan van mensen met autisme
 • Het verspreiden/overbrengen van jouw kennis door het geven van passend advies aan collega’s
 • Een innovatieve, interactieve, praktische cursus, door een docent met veel ervaring met de doelgroep
 • Met uitgebreide blended elementen: veel accreditatiepunten door een uitgebreide online voorbereiding

Methodische ouderbegeleiding

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
26 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
26 uur
 • Leer anders kijken naar ouders en de problemen die ze ervaren
 • Krijg vastlopende ouderbegeleidingen weer in beweging
 • Met voorbeeldcasuïstiek uit zowel de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming als het onderwijs
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving.
Startdatum: 02 oktober 2024
Alle cursusinfo

Opleiding systeemtherapie: Inleiding

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
166 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
166 uur
 • De eerste stap in het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeut
 • Leer de basis over systeemtheorie, systemische stromingen en systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Therapeutisch Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
Startdatum: 27 augustus 2024
Alle cursusinfo

Opleiding Systeemtherapeutisch Werker

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
220 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
220 uur
 • Het cursorische gedeelte van het opleidingstraject tot NVRG-erkend systeemtherapeutisch werker
 • Leer de basis systemisch werken
 • Werken vanuit Truijens Therapeutisch Interactie Model© (een metamodel): gestructureerd leren kijken naar interacties en systemen
 • Veel aandacht voor de koppeling van de theorie aan jouw eigen casuïstiek en werksetting
Startdatum: 29 augustus 2024
Alle cursusinfo

Cursus Oplossingsgericht werken bij hersenletsel

Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
6 uur
Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
6 uur
 • De cliënt met hersenletsel staat centraal
 • Een combinatie van kennis opdoen en het geleerde direct oefenen en toepassen in de praktijk
 • De docent is tevens auteur van het boek ‘Hoofdstuk opgelost – Oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel’
 • Korte, ééndaagse, online cursus, die makkelijk in jouw agenda past
Startdatum: 09 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Experiëntiële technieken in (groeps)schematherapie

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
8 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
8 uur
 • Bewustwording van de meerwaarde van experiëntiële technieken binnen (schemagerichte) groepstherapie
 • Na het zelf actief ervaren van experiëntiële technieken ga je hier in de toekomst gemakkelijker mee aan de slag te
 • Experiëntiële technieken leren inzetten die passend zijn bij de fase van behandeling waar cliënt c.q. cliëntengroep zich bevindt
 • Korte, ééndaagse, cursus die makkelijk in jouw agenda past
Startdatum: 11 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Lichaamsgericht werken

Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
 • Lichaamsgericht werken als verbreding van jouw behandeltechnieken
 • Ervaringsgericht: eerst zelf ervaren wat je jouw cliënt wil leren of laten ervaren
 • Een sterke koppeling tussen theorie, ervaren en direct praktisch toepassen in jouw werksetting
 • Elke dag intensieve begeleiding door 2 docenten
 • De cursus wordt gegeven op locaties die qua rust, energie en beleving volledig aansluiten op de ervaring van de cursus waardoor deze optimaal tot zijn recht kan komen.
Startdatum: 10 oktober 2024
Alle cursusinfo

Blended basis- en vervolgcursus Schematherapie

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
50 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
50 uur
 • NIEUW: blended cursus met inspirerende online leeromgeving en hierdoor beter in een drukke agenda te plannen
 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding en oefening
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één
 • alle principes komen voorbij: casusconceptualisatie, modi, limited reparenting, limit setting, empathische confrontatie, groepsschematherapie enz.
Startdatum: 13 september 2024
Alle cursusinfo

Cursus Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel

Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
27 uur
Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
27 uur
 • Interpreteren van neuropsychologische diagnostiek in kader van gedragsproblemen – neuro psychiatrische problematiek
 • Diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische problematiek
 • Klinisch redeneren vanuit het verklaringsmodel hersenen-cognitie-gedrag
Startdatum: 05 november 2024
Alle cursusinfo

Cursus SCID: gestructureerd klinisch interview DSM-V

Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
14 uur
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
14 uur
 • De vertaalslag van de DSM-V naar de praktijk van klinische psychodiagnostiek bij volwassenen
 • Training in afname en scoring van het gestructureerd klinisch interview
 • Gericht op zowel SCID-5-P als SCID-5-S
 • Uitbreiding van jouw kennis en diagnostische vocabulaire
Startdatum: 06 juni 2024
Alle cursusinfo

Professionele vaardigheden: Adviseren / Beïnvloeden

Motiverende hulpverlening

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur
 • Focus op de kracht en kwaliteit van de cliënt en het bouwen aan successen
 • Van hulpverlening naar begeleiding & coaching
 • Veel aandacht voor het oefenen van praktische werkvormen en tools, met eigen casuïstiek. Zo kun je ze direct gaan toepassen
 • Laat cliënten gedrag oefenen voordat ze het in de praktijk brengen
 • Boven op de vier cursusdagen 1 uur individuele werkbegeleiding door een LVSC-geregistreerde supervisor
Startdatum: 03 maart 2025
Alle cursusinfo

Cursus Casuïstiek beschrijven

Klassikaal online
Kind en jeugd
Professionele vaardigheden
13.5 uur
Klassikaal online
Kind en jeugd
Professionele vaardigheden
13.5 uur
 • professioneel (diagnostiek of behandel)casuïstiek beschrijven
 • volgens de richtlijnen van NVO en NIP
 • informatie analyseren, samenvatten en integreren
 • balans tussen wetenschappelijke én duidelijke taal
Startdatum: 17 september 2024
Alle cursusinfo

Opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
139 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
139 uur
 • Een samenwerking tussen Howie the Harp, Pameijer en PAO Psychologie
 • Visie, missie en methode bij beleid maken voor en leiding geven aan ervaringsdeskundigen
 • Ruimte maken voor jouw eigen zelfonderzoek en dat van andere professionals
 • Verdiepen in thema’s rondom ervaringsdeskundigheid als: open dialoog, leven met bestaansonzekerheid, diversiteit
Startdatum: 04 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
24 uur
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
24 uur
 • een persoonlijk beïnvloedingsprofiel
 • vergroot je impact en overtuigingskracht
 • inspireer anderen en buig weerstand om
 • succesvol invloed uitoefenen op gedachten en gedrag van individuen en teams
Startdatum: 03 september 2024
Alle cursusinfo

Cursus Professioneel positioneren voor gedragswetenschappers

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
27 uur
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
27 uur
 • Sterke focus op houding en gespreksvaardigheden
 • Inzicht in professionele rol en identiteit
 • Veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke feedback
 • Oefenen met een professionele acteur
Startdatum: 07 november 2024
Alle cursusinfo

Cursus Positieve psychologie in het onderwijs

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
14.5 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
14.5 uur
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!
Startdatum: 13 november 2024
Alle cursusinfo

Professionele vaardigheden: Coachen / Leidinggeven

Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden rondom systemisch werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief
 • help diverse soorten ‘systemen’ een gezamenlijke gewenste uitkomst construeren
 • breng systemen in contact met hun eigen mogelijkheden en krachten
 • krijg meer zelfvertrouwen in het werken met meerdere personen in diverse settingen
 • deze verdiepingscursus sluit naadloos aan op onze blended basiscursus Oplossingsgerichte Therapie
Startdatum: 27 november 2024
Alle cursusinfo

Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving;
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden in de oplossingsgerichte benadering
 • gebruik van de oplossingsgerichte gespreksvoering in diagnostiek, advisering en overleg
 • aandacht voor een systemische benadering van casuïstiek
 • toepassingen met individuele begeleidingstrajecten, teams en professionals
 • sluit naadloos aan op onze blended basiscursus Oplossingsgerichte Therapie
Startdatum: 21 november 2024
Alle cursusinfo

Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden rondom systemisch werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief
 • help diverse soorten ‘systemen’ een gezamenlijke gewenste uitkomst construeren
 • breng systemen in contact met hun eigen mogelijkheden en krachten
 • krijg meer zelfvertrouwen in het werken met meerdere personen in diverse settingen
Startdatum: 27 november 2024
Alle cursusinfo

Basiscursus Oplossingsgerichte therapie

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus: een optimale balans tussen klassikale uren, e-learning en zelfstudie
 • grondige kennismaking met de principes en toepassingswijzen van oplossingsgerichte therapie
 • focus op krachten en verras cliënten (en jezelf) met wat zij al weten en kunnen als oplossing
 • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken, vormgeven en nastreven
 • vorm onder leiding van inspirerende docenten jouw eigen visie op de oplossingsgerichte benadering
Startdatum: 25 september 2024
Alle cursusinfo

Persoonsgericht en waarderend trainen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
215 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
215 uur
 • 10 thematische opleidingsdagen en 10 supervisiesessies
 • Geïnspireerd op Appreciative Inquiry
 • Aandacht voor je eigen persoonlijke, professionele ontwikkeling
 • Supervisie kan bij SKJ, registerplein, apart geregistreerd worden als reflectiepunten
 • erkend door NOBTRA

Cursus Positieve Psychologie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving
 • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie
 • Bouw aan successen
 • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
 • Ontwikkel jouw visie op positiviteit als professional
Startdatum: 18 november 2024
Alle cursusinfo

Webinar: Zelfsturende teams in zorg en onderwijs

Nieuw
e-learning
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
4 uur
 • Leer meer over zelfsturing: wat houdt het wel en niet in?
 • Maak kennis met 10 pijlers die het fundament vormen voor meer zelfsturende- of vitale teams.
 • Praktische suggesties om binnen jouw team/organisatie in gesprek te gaan over zelfsturing.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
139 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
139 uur
 • Een samenwerking tussen Howie the Harp, Pameijer en PAO Psychologie
 • Visie, missie en methode bij beleid maken voor en leiding geven aan ervaringsdeskundigen
 • Ruimte maken voor jouw eigen zelfonderzoek en dat van andere professionals
 • Verdiepen in thema’s rondom ervaringsdeskundigheid als: open dialoog, leven met bestaansonzekerheid, diversiteit
Startdatum: 04 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Oplossingsgericht coachen en begeleiden van professionals

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
 • Leer als team de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering toepassen op de werkvloer
 • Systemische benadering van casuïstiek
 • Aandacht voor de basis van oplossingsgerichte methodiek evenals praktische toepassing bij professionals en teams
 • Onder leiding van ervaren en geïnspireerde docenten

Online training: Leidinggeven met impact

Nieuw
e-learning
Professionele vaardigheden
100% online leren
30 uur
Nieuw
e-learning
Professionele vaardigheden
100% online leren
30 uur
 • Effectief, coachend en authentiek leidinggeven
 • Inzicht in jouw eigen visie op leidinggeven en managementstijl
 • Aandacht voor gesprekstechnieken, teamprocessen, weerstand en veranderingen.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 3 maanden toegang, de doorlooptijd is ongeveer 16 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Cursus Handelingsgericht coachen van professionals en teams

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
45 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
45 uur
 • Coachen van begeleiders en teams op basis van inhoudelijke doelstellingen
 • Koppeling van advies aan praktisch handelen
 • Focus op versterken competenties van teams en individuen
 • Omgaan met weerstand
Startdatum: 24 september 2024
Alle cursusinfo

Professionele vaardigheden: Supervisie / Intervisie

Verdiepingscursus leren en ontwikkeling begeleiden

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
25 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
25 uur
 • verdiepende cursus, voor ná de basiscursus reflectie en ontwikkeling begeleiden
 • aandacht voor het team en de organisatie: creatie van een lerende organisatie én bewustzijn op wat de organisatie betekent voor jouw handelen
 • begeleiden van professionals in ‘blijvend ontwikkelen’
 • onderzoeken van de mogelijkheden en kansen van het werken en leren in de toekomst en dit vertalen naar een gepaste werkvorm in de organisatie
 • het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen, gericht op groei en ontwikkeling

Reflectie en ontwikkeling begeleiden

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
22 uur
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
22 uur
 • intensief blended: een ervaringsgerichte cursus met een gebalanceerde mix van online leren, intervisie en klassikale cursusdagen
 • coachend begeleiden van professionals en teams zodat ze zich blijvend ontwikkelen
 • creëren van een lerend systeem met (multidisciplinaire) groepsgenoten
 • het kunnen stimuleren van denken, voelen en handelen gericht op ontwikkeling en zelfregie
 • in de organisatie vertalen wat er nodig is om een ontwikkelingsgericht beleid te creëren
Startdatum: 22 oktober 2024
Alle cursusinfo

Supervisorencursus VGCt

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
51 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
51 uur
 • ontwikkel jouw kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie geven
 • maak kennis met verschillende supervisiemodellen en verschillende leervormen
 • verzorgd door 2 ervaren VGCt supervisoren, die al lang samen lesgeven
 • accrediteerde VGCt supervisorencursus
Startdatum: 17 september 2024
Alle cursusinfo

Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
39 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
39 uur
 • Verrijkende verdiepingscursus oplossingsgerichte therapie
 • Breid jouw repertoire in supervisie, begeleiding en intervisie uit
 • Wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • Ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
 • Door Esther de Wolf, expert in het oplossingsgerichte vakgebied
Startdatum: 14 november 2024
Alle cursusinfo

Supervisor opleiding

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
168 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
168 uur
 • vernieuwende supervisieopleiding vanuit de waarderende benadering en met aandacht voor diversiteit
 • een blended, anderhalf jarig opleidingstraject met prettige afwisseling van klassikale lesdagen, leersupervisie en een Learning Community
 • onder leiding van inspirerende LVSC-geregistreerde leersupervisoren en (gast)docenten met actuele en brede praktijkervaring
 • speciale aandacht voor het ontwikkelen van jouw eigen kleur en visie op het supervisorvak
 • een persoonlijk leersupervisietraject, met aandacht voor ieders leerproces;
 • inclusief studentenlidmaatschap bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)
Startdatum: 04 september 2024
Alle cursusinfo

Cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers

Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
78 uur
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
78 uur
 • Behaal de NVO-supervisor registratie
 • Een blended cursus, met een uitgebreide online voorbereiding
 • Supervisietraject: opbouw, supervisieplan, reflectieverslagen, beoordelen
 • Op gang brengen en begeleiden van het reflectieproces bij de supervisant
Startdatum: 11 september 2024
Alle cursusinfo

Arbeids- en organisatiepsychologie: Opleidingen

Opleiding Arbeid- en Organisatiepsycholoog

Nieuw
Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
200 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
200 uur
 • Postmastertraject A&O/A&G Psycholoog, waarin je 180-380 punten behaalt, op basis van de EPA’s van het NIP.
 • Aandacht voor diagnostiek, het ontwerpen en uitvoeren van interventies op de thema’s werk, organisatie en personeel.
 • Intensief blended: veel vrijheid om je eigen tijd in te delen, maar ook met elke maand een klassikale lesdag, voor verbinding met collega’s.
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling en de verbinding tussen theorie en praktijk staan centraal.
Startdatum: 19 september 2024
Alle cursusinfo

Scholingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
240 uur
Klassikaal op locatie
Arbeids- en organisatiepsychologie
240 uur
 • Start nu zodat je mogelijk via overgangsregeling in het BIG-register kunt komen;
 • Scholingstraject NIP KJ van 480 uur;
 • Traject op maat dat je elk moment kunt starten;
 • Intensief blended: interessant en toekomstbestendig onderwijs.

Persoonsgericht en waarderend trainen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
215 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
215 uur
 • 10 thematische opleidingsdagen en 10 supervisiesessies
 • Geïnspireerd op Appreciative Inquiry
 • Aandacht voor je eigen persoonlijke, professionele ontwikkeling
 • Supervisie kan bij SKJ, registerplein, apart geregistreerd worden als reflectiepunten
 • erkend door NOBTRA

Online training: Online begeleiden en behandelen

Nieuw
e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
8 uur
Nieuw
e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
8 uur
 • De focus ligt op het bieden van praktische handvatten om zoveel mogelijk uit jouw online contact te halen.
 • Je kunt na betaling direct starten.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 3 maanden toegang, de doorlooptijd is 4 uur.
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt.

Online training: Didactische vaardigheden

Nieuw
e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
21 uur
Nieuw
e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
21 uur
 • Leer meer over cursusontwikkeling, breinprincipes, trainersvaardigheden, werkvormen en weerstand, om een training te geven met een optimaal leereffect.
 • Je kunt na betaling direct starten.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 3 maanden toegang, de doorlooptijd is 12-15 uur.
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt.

Webinar: Zelfsturende teams in zorg en onderwijs

Nieuw
e-learning
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
4 uur
 • Leer meer over zelfsturing: wat houdt het wel en niet in?
 • Maak kennis met 10 pijlers die het fundament vormen voor meer zelfsturende- of vitale teams.
 • Praktische suggesties om binnen jouw team/organisatie in gesprek te gaan over zelfsturing.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Online training: Coachen in zorg en onderwijs

e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
35 uur
e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
35 uur
 • Ontwikkel coachingsvaardigheden
 • Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus. Naast generieke leerdoelen, ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen

Verstandelijke beperking: Diagnostiek en interventies

Basiscursus ACT Acceptance and Commitment Therapy

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
27 uur
 • aandacht voor de achtergrond en theoretische basis van ACT;
 • focus ligt op ervaringsgericht leren. Door zelf te ervaren leer je waarom je iets bij een cliënt inzet én hoe dit voelt;
 • heldere, concrete handvatten om het geleerde direct toe te passen in jouw praktijk;
 • aandacht voor de therapeutische relatie;
 • gegeven door een ervaren ACT-professional en docent;
 • e-learning plus intensieve klassikale bijeenkomsten.
Startdatum: 06 november 2024
Alle cursusinfo

Webinar: Herkennen van (trauma bij) lvb

Nieuw
e-learning
Verstandelijke beperking
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Verstandelijke beperking
100% online leren
4 uur
 • Aandacht voor het herkennen van trauma en PTSS bij cliënten met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid
 • Diverse diagnostische instrumenten én behandelmogelijkheden bij deze doelgroep worden aangestipt
 • Belicht vanuit zowel de specialistische ggz, psychiatrie als de gehandicaptenzorg
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Motiverende hulpverlening

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
32 uur
 • Focus op de kracht en kwaliteit van de cliënt en het bouwen aan successen
 • Van hulpverlening naar begeleiding & coaching
 • Veel aandacht voor het oefenen van praktische werkvormen en tools, met eigen casuïstiek. Zo kun je ze direct gaan toepassen
 • Laat cliënten gedrag oefenen voordat ze het in de praktijk brengen
 • Boven op de vier cursusdagen 1 uur individuele werkbegeleiding door een LVSC-geregistreerde supervisor
Startdatum: 03 maart 2025
Alle cursusinfo

Trauma, hechting en lvb

Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
 • diagnostiek van trauma met de DITS-LVB
 • hoe trauma en hechting met elkaar verweven zijn
 • inzicht in evidence-based behandeling van trauma
 • bevorderen trauma-sensitieve omgeving
 • gegeven door twee experts in dit vakgebied

Professioneel positioneren en samenwerken in het systeem

Nieuw
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
17 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
17 uur
 • Leer (samen)werken en analyseren vanuit driehoekskunde
 • Als professional optimaal functioneren in de samenwerking met andere betrokken professionals, de cliënt en zijn familie
 • Voor meer welbevinden, ontwikkelkansen en regie voor de cliënt en meer werkplezier en ontspanning voor jou
 • Focus op het toepassen in de werkpraktijk
Startdatum: 16 oktober 2024
Alle cursusinfo

Behandeling van Psychotrauma VCT bij LVB

Nieuw
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
65 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
65 uur
 • Behandeling vroegkinderlijk trauma bij LVB
 • Opleiding tot VCT Expert level 1 of VCT Master
 • multidisciplinaire integrale traumabehandeling
 • de opleiding wordt gegeven door vooraanstaande experts

Cursus Autisme bij mensen met een verstandelijke beperking

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
43 uur
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
43 uur
 • Begeleiding en behandeling van cliënten met een autismespectrumstoornis én een verstandelijke beperking
 • Het verspreiden/overbrengen van jouw kennis door het geven van passend advies aan collega’s
 • Een innovatieve, interactieve, praktische cursus, door een docent met veel ervaring met de doelgroep
 • Met uitgebreide blended elementen: veel accreditatiepunten door een uitgebreide online voorbereiding
Startdatum: 18 december 2024
Alle cursusinfo

Cursus Lichaamsgericht werken

Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
Klassikaal op locatie
Volwassenen en ouderen
Verstandelijke beperking
22 uur
 • Lichaamsgericht werken als verbreding van jouw behandeltechnieken
 • Ervaringsgericht: eerst zelf ervaren wat je jouw cliënt wil leren of laten ervaren
 • Een sterke koppeling tussen theorie, ervaren en direct praktisch toepassen in jouw werksetting
 • Elke dag intensieve begeleiding door 2 docenten
 • De cursus wordt gegeven op locaties die qua rust, energie en beleving volledig aansluiten op de ervaring van de cursus waardoor deze optimaal tot zijn recht kan komen.
Startdatum: 10 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten

Klassikaal online
Verstandelijke beperking
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
Klassikaal online
Verstandelijke beperking
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
 • toepassing bij teams die mensen met een licht verstandelijke beperking begeleiden
Startdatum: 01 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Psychische problemen bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
21 uur
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
21 uur
 • Nieuwe ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, vertaald naar de zorg voor mensen met een matige of ernstige vb
 • ‘State of the art’ in diagnostiek en behandeling
 • Veel tijd en ruimte voor eigen casuïstiek en vertaling naar de eigen praktijk
 • Je krijgt elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer verschillende invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensievere begeleiding.
Startdatum: 03 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
32 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
32 uur
 • Kenmerken en oorzaken van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • (Differentiaal) Diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen/ handreiking
 • Bijkomende psychiatrische beperkingen en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mogelijkheden in de ondersteuning van verwanten en begeleiding
Startdatum: 02 oktober 2024
Alle cursusinfo

Post-HBO Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (IQ < 35)

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
130 uur
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
130 uur
 • investeer in je ontwikkeling als leerkracht in het speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combineer kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • werk een jaar lang aan de ontwikkeling van je expertise als leerkracht
 • erkenning als Registeropleiding SPHBO
Startdatum: 18 september 2024
Alle cursusinfo

Cursus Zorg voor mensen met matig tot ernstig meervoudige beperkingen

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
60 uur
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
60 uur
 • kennis over de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen
 • praktijkgerichte inzichten over diagnostiek, begeleiding en behandeling
 • speciale aandacht voor de vroege ontwikkeling
Startdatum: 03 september 2024
Alle cursusinfo

Post-HBO opleiding Ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen

Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
130 uur
Klassikaal op locatie
Verstandelijke beperking
130 uur
 • een diepte-investering in je ontwikkeling als professional in de specialistische ondersteuning aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 • combinatie van kennisverdieping met de toepassing in je eigen werksituatie
 • een jaar lang werken aan de ontwikkeling van je expertise als begeleider of leerkracht
 • opleiding is erkend als Registeropleiding SPHBO
Startdatum: 18 september 2024
Alle cursusinfo

Oplossingsgerichte therapie: Oplossingsgerichte methoden

Verdiepingscursus Oplossingsgericht werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden rondom systemisch werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief
 • help diverse soorten ‘systemen’ een gezamenlijke gewenste uitkomst construeren
 • breng systemen in contact met hun eigen mogelijkheden en krachten
 • krijg meer zelfvertrouwen in het werken met meerdere personen in diverse settingen
 • deze verdiepingscursus sluit naadloos aan op onze blended basiscursus Oplossingsgerichte Therapie
Startdatum: 27 november 2024
Alle cursusinfo

Verdiepingscursus Oplossingsgericht coachen

Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving;
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden in de oplossingsgerichte benadering
 • gebruik van de oplossingsgerichte gespreksvoering in diagnostiek, advisering en overleg
 • aandacht voor een systemische benadering van casuïstiek
 • toepassingen met individuele begeleidingstrajecten, teams en professionals
 • sluit naadloos aan op onze blended basiscursus Oplossingsgerichte Therapie
Startdatum: 21 november 2024
Alle cursusinfo

Verdiepingscursus Oplossingsgericht systemisch werken

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus; een optimale balans tussen klassikale uren, theorie, toepassingsopdrachten en een activerende online leeromgeving
 • verdieping en versteviging van jouw kennis en vaardigheden rondom systemisch werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief
 • help diverse soorten ‘systemen’ een gezamenlijke gewenste uitkomst construeren
 • breng systemen in contact met hun eigen mogelijkheden en krachten
 • krijg meer zelfvertrouwen in het werken met meerdere personen in diverse settingen
Startdatum: 27 november 2024
Alle cursusinfo

Basiscursus Oplossingsgerichte therapie

Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
Nieuw
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Cognitieve gedragstherapie
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
19 uur
 • intensief blended cursus: een optimale balans tussen klassikale uren, e-learning en zelfstudie
 • grondige kennismaking met de principes en toepassingswijzen van oplossingsgerichte therapie
 • focus op krachten en verras cliënten (en jezelf) met wat zij al weten en kunnen als oplossing
 • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken, vormgeven en nastreven
 • vorm onder leiding van inspirerende docenten jouw eigen visie op de oplossingsgerichte benadering
Startdatum: 25 september 2024
Alle cursusinfo

Cursus Positieve Psychologie

Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
Volwassenen en ouderen
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
15 uur
 • Blended cursus: naast klassikale uren, literatuur lezen en toepassingsopdrachten in de praktijk ben je actief in de online leeromgeving
 • Maak kennis met de concepten uit de positieve psychologie
 • Bouw aan successen
 • Focus op de krachten en kwaliteiten van cliënt of collega
 • Ontwikkel jouw visie op positiviteit als professional
Startdatum: 18 november 2024
Alle cursusinfo

Cursus Oplossingsgericht werken bij hersenletsel

Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
6 uur
Klassikaal op locatie
Neuropsychologie
Volwassenen en ouderen
Oplossingsgerichte therapie
6 uur
 • De cliënt met hersenletsel staat centraal
 • Een combinatie van kennis opdoen en het geleerde direct oefenen en toepassen in de praktijk
 • De docent is tevens auteur van het boek ‘Hoofdstuk opgelost – Oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel’
 • Korte, ééndaagse, online cursus, die makkelijk in jouw agenda past
Startdatum: 09 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten

Klassikaal online
Verstandelijke beperking
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
Klassikaal online
Verstandelijke beperking
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
 • ontdek de kracht van oplossingsgericht werken
 • creëren van een positief toekomstperspectief voor de cliënt
 • toepassing bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
 • toepassing bij teams die mensen met een licht verstandelijke beperking begeleiden
Startdatum: 01 oktober 2024
Alle cursusinfo

Cursus Oplossingsgericht coachen en begeleiden van professionals

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
27 uur
 • Leer als team de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering toepassen op de werkvloer
 • Systemische benadering van casuïstiek
 • Aandacht voor de basis van oplossingsgerichte methodiek evenals praktische toepassing bij professionals en teams
 • Onder leiding van ervaren en geïnspireerde docenten

Cursus Positieve psychologie in het onderwijs

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
14.5 uur
Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Kind en jeugd
14.5 uur
 • theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie
 • veel oefeningen voor ervaringsgericht leren
 • ontwikkel je ‘positieve antennes’, focus op sterke kanten
 • resultaat? Meer werkplezier en betere leerprestaties!
Startdatum: 13 november 2024
Alle cursusinfo

Cursus Oplossingsgerichte supervisie en intervisie

Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
39 uur
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
Professionele vaardigheden
Oplossingsgerichte therapie
39 uur
 • Verrijkende verdiepingscursus oplossingsgerichte therapie
 • Breid jouw repertoire in supervisie, begeleiding en intervisie uit
 • Wijs supervisanten en collega’s in opleiding de weg naar hun eigen oplossingen
 • Ontdek samen wat zij al doen en weten van de oplossing
 • Door Esther de Wolf, expert in het oplossingsgerichte vakgebied
Startdatum: 14 november 2024
Alle cursusinfo

100% online leren: On demand webinars

Webinar: Herkennen van (trauma bij) lvb

Nieuw
e-learning
Verstandelijke beperking
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Verstandelijke beperking
100% online leren
4 uur
 • Aandacht voor het herkennen van trauma en PTSS bij cliënten met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid
 • Diverse diagnostische instrumenten én behandelmogelijkheden bij deze doelgroep worden aangestipt
 • Belicht vanuit zowel de specialistische ggz, psychiatrie als de gehandicaptenzorg
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Webinar: Zelfsturende teams in zorg en onderwijs

Nieuw
e-learning
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Professionele vaardigheden
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
4 uur
 • Leer meer over zelfsturing: wat houdt het wel en niet in?
 • Maak kennis met 10 pijlers die het fundament vormen voor meer zelfsturende- of vitale teams.
 • Praktische suggesties om binnen jouw team/organisatie in gesprek te gaan over zelfsturing.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Webinar: Doelgericht aan de slag met de kernvakken

Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
 • Twee uur lang aandacht voor handvatten om de leerontwikkeling van basisschoolleerlingen in klassikale setting actief te stimuleren
 • Met aandacht voor concrete voorbeelden, die je direct in jouw klas/praktijk kan toepassen
 • Verzorgd door twee ervaren schoolpsychologen op het gebied van onderwijsondersteuning, waarvan één zelf voor de klas stond
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt.

Webinar: Observeren als diagnostisch middel met ABC schema observatie

e-learning
100% online leren
4 uur
e-learning
100% online leren
4 uur
 • ABC schema in praktijk
 • Observeren met betrekking tot de thuissituatie/opvoeding
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Webinar: Problematische gehechtheid

e-learning
100% online leren
4 uur
e-learning
100% online leren
4 uur
 • De ontwikkeling van gehechtheid en gehechtheidsproblemen
 • Op basis van de Richtlijn Problematische Gehechtheid (2014-2020) van NJI, NVO, NIP en BPSW
 • Implicaties voor diagnostiek en behandeling
 • De link tussen theorie en praktijk: hoe pas je de richtlijn toe

Webinar: Stress signaleren en interveniëren

e-learning
100% online leren
4 uur
e-learning
100% online leren
4 uur
 • Hoe herken je (subtiele) signalen van stress?
 • Wat doet stress met de hersenen en gedrag?
 • Hoe help je kind en gezin bij veel stress?
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur

Webinar: Autisme en emotieregulatieproblemen

e-learning
100% online leren
4 uur
e-learning
100% online leren
4 uur
 • Herkennen en inschatten van emotieregulatieproblematiek
 • Technieken emotieregulatie en stresshantering
 • Praktische toepassingen in begeleiding en behandeling, opvoeding en onderwijs, werksituaties
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur

Webinar: Kritische diagnostiek van dyslexie

e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
 • Wat maakt een dyslexieverklaring betrouwbaar?
 • Kenmerken van logisch, consistent en volgbaar dyslexieonderzoek
 • Voor professionals in het onderwijs
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Webinar: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

e-learning
Cognitieve gedragstherapie
100% online leren
4 uur
e-learning
Cognitieve gedragstherapie
100% online leren
4 uur
 • Theorie en praktijk van SOLK
 • Behandeling op basis van de cognitieve gedragstherapie
 • Verbetering van de kwaliteit van leven
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Webinar: Executieve functies bij kinderen en jongeren

e-learning
100% online leren
4 uur
e-learning
100% online leren
4 uur
 • Een introductie in EF: wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk?
 • Focus op werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit
 • Diagnostiek en advisering
 • Zwakke executieve functies: training en aanpak

Webinar: Handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen

e-learning
100% online leren
4 uur
e-learning
100% online leren
4 uur
 • Theorie en praktijk van de handelingsgerichte diagnostiek
 • Intake-, onderzoeks- en adviesfase afstemmen met ouders, hulpverleners en school
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Webinar: Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen

e-learning
100% online leren
4 uur
e-learning
100% online leren
4 uur
 • Inzicht in de (normale) taalontwikkeling van kinderen
 • TOS in de DSM-5
 • Herkennen van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij kinderen
 • Implicaties voor diagnostiek en behandeling

Webinar: Nieuwe richtlijn en protocol 3.0 dyslexie

Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
Nieuw
e-learning
Kind en jeugd
100% online leren
4 uur
 • Een uur aandacht voor de brede vakinhoudelijk richtlijn dyslexie, een uur voor Protocol 3.0.
 • Focust op de dilemma’s en knelpunten die je tegen kan komen bij diagnostiek en behandeling als je gaat werken volgens de BVRD en het nieuwe protocol.
 • Verzorgd door twee experts op het gebied van dyslexiediagnostiek, – behandeling en -onderwijs.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 1 maand toegang, het webinar duurt 2 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

100% online leren: Online vaardigheidstrainingen

Online training: Wet zorg en dwang

Nieuw
e-learning
100% online leren
15 uur
Nieuw
e-learning
100% online leren
15 uur
 • Leer de uitgangspunten van de wet kennen
 • Leer hoe jij in jouw praktijk met deze wet om kan gaan
 • Nadruk op de cliënt centraal
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 3 maanden toegang, de doorlooptijd is 10-15 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt

Online training: Online begeleiden en behandelen

Nieuw
e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
8 uur
Nieuw
e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
8 uur
 • De focus ligt op het bieden van praktische handvatten om zoveel mogelijk uit jouw online contact te halen.
 • Je kunt na betaling direct starten.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 3 maanden toegang, de doorlooptijd is 4 uur.
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt.

Online training: Didactische vaardigheden

Nieuw
e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
21 uur
Nieuw
e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
21 uur
 • Leer meer over cursusontwikkeling, breinprincipes, trainersvaardigheden, werkvormen en weerstand, om een training te geven met een optimaal leereffect.
 • Je kunt na betaling direct starten.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 3 maanden toegang, de doorlooptijd is 12-15 uur.
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt.

Online training: Helder en doelgericht schrijven

Nieuw
e-learning
100% online leren
18 uur
Nieuw
e-learning
100% online leren
18 uur
 • Leer jouw teksten helder en compact beschrijven, zo dat het schrijven je ook nog minder tijd kost.
 • Er is onder andere aandacht voor bepalen van de boodschap, de opbouw van jouw tekst, het gebruik van heldere taal en het kiezen van de juiste toon.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 3 maanden toegang, de doorlooptijd is 12-15 uur;
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt;

Online training: Communicatie in zorg en onderwijs

e-learning
100% online leren
26 uur
e-learning
100% online leren
26 uur
 • Krijg zicht op jouw communicatiestijlen en die van jou gesprekspartner
 • Leer wendbaarder communiceren en beter aan te sluiten bij de ander.
 • Een persoonlijke focus: de training is adaptief (je hoeft alleen te leren wat je nog niet weet), en je werkt aan eigen leerdoelen
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 3 maanden toegang, de doorlooptijd is 15 uur;

Online training: Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs

e-learning
100% online leren
48 uur
e-learning
100% online leren
48 uur
 • Ontwikkel jouw beïnvloedingsvaardigheden en vergroot jouw impact
 • Oefen gesprekken met een gesprekssimulator
 • Een persoonlijke focus: eigen leerdoelen en de training is adaptief
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 3 maanden toegang, de doorlooptijd is 16 uur

Online training: Coachen in zorg en onderwijs

e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
35 uur
e-learning
Arbeids- en organisatiepsychologie
100% online leren
35 uur
 • Ontwikkel coachingsvaardigheden
 • Leer in jouw eigen tijd, op een door jou gekozen plek
 • Sterk gericht op de koppeling tussen theorie en jouw werkpraktijk
 • Een persoonlijke focus. Naast generieke leerdoelen, ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen

Online training: Leidinggeven met impact

Nieuw
e-learning
Professionele vaardigheden
100% online leren
30 uur
Nieuw
e-learning
Professionele vaardigheden
100% online leren
30 uur
 • Effectief, coachend en authentiek leidinggeven
 • Inzicht in jouw eigen visie op leidinggeven en managementstijl
 • Aandacht voor gesprekstechnieken, teamprocessen, weerstand en veranderingen.
 • Je hebt (vanaf aankoopdatum) 3 maanden toegang, de doorlooptijd is ongeveer 16 uur
 • Volledig zelfstandig en online te volgen, waar en wanneer jij wilt
Rated 5,0 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4,0 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4,0 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo