Cursus Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren

uur
 • inzicht in de taalontwikkeling van kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen
 • herkennen van taalstoornissen bij kinderen
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling
 • Klassikaal: 18 uur
 • Online: 2 uur
 • Zelfstudie: 15 uur

Cursus Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren

uur
Beschrijving

Postacademische cursus klinische psycholinguïstiek voor psychologen en pedagogen

5% van alle kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Taalontwikkelingsstoornissen komen ook vaak voor in combinatie met psychiatrische stoornissen, zoals ADHD of ASS. Als deze kinderen geen hulp krijgen, lopen ze een verhoogd risico op het ontwikkelen van leerproblemen en maatschappelijk onwenselijk gedrag. In deze cursus verwerf je kennis en vaardigheden om kinderen en jongeren met een TOS op adequate wijze te helpen. Je leert over de relatie tussen taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling en over het onderscheid tussen afwijkend taalgedrag en ander gedrag. Tenslotte leer je normale en afwijkende taalontwikkeling te onderscheiden en taalproblemen te categoriseren.

Werk jij met kinderen en jongeren met een TOS en gedrags- en/of leerproblemen? Wil jij ook op het gebied van TOS weten wat te doen om deze kinderen beter te helpen? Schrijf je dan in voor deze cursus. Je doet kennis op over TOS en leert deze beter herkennen. Bovendien leer je om een eigen vorm van taaldiagnostiek en behandeling te ontwikkelen.

 • inzicht in de taalontwikkeling van kinderen en jongeren
 • herkennen van taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen
 • relatie taalontwikkelingsstoornissen en psychopathologie
 • implicaties voor diagnostiek en behandeling

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning)
 • geaccrediteerd certificaat
 • uitgebreide lunch
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
ADAP 362194 32,0
NIP K&J 367516 17,0 herregistratie
1,5 opleiding – behandeling
7,0 opleiding – diagnostiek
NVO-OG* 367516 17,0 herregistratie
1,5 opleiding – behandeling
7,0 opleiding – diagnostiek
SKJ 367516 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Herregistratie psychiaters (NVVP): op aanvraag

Programma

Dag 1: Taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen en psychopathologie

 • causale theorieën over taal en sociaal-cognitieve ontwikkeling
 • model van (talige) informatieverwerking
 • inventariseren en classificeren van de symptomen van een taalstoornis aan de hand van casuïstiek
 • de co-morbiditeit van taalstoornissen en psychiatrische stoornissen

Dag 2: Taaldiagnostiek 

 • taalontwikkeling in de basisschoolleeftijd
 • taaldiagnostiek aan de hand van taaltesten en spontane taalproductie
 • taal en DSM-V
 • narratieve taalanalyse
 • inventariseren en classificeren van taal- en eventueel psychiatrische symptomen aan de casuïstiek

Dag 3: Signaleren van taalontwikkelingsstoornissen 

 • taalontwikkelingsstoornissen leren signaleren en classificeren in een eigen casus
 • het opstellen van behandeldoelen aan de hand van de taalanalyse
 • samenvatting: taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen en psychopathologie

Werkwijze

In deze cursus wisselen we korte presentaties door de docenten af met de bespreking van casuïstiek. Bij de keuze van de casuïstiek sluiten we zoveel mogelijk aan bij de werkvelden van jou en je medecursisten. In de laatste bijeenkomst ga je aan de slag met je eigen casuïstiek.

In de voorbereidingen lees je niet alleen literatuur, maar ook ga je aan de slag met zelftesten en discussiestellingen. Op deze manier verwerk jij de gelezen literatuur beter en kom je beter voorbereid naar de cursusdag.

Literatuur

We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Werk jij met kinderen en jongeren met een TOS en gedrags- en/of leerproblemen? Wil jij ook op het gebied van TOS weten wat te doen om deze kinderen beter te helpen? Schrijf je dan in voor deze cursus. Je doet kennis op over TOS en leert deze beter herkennen. Bovendien leer je om een eigen vorm van taaldiagnostiek en behandeling te ontwikkelen.

Psychologen, pedagogen, psychiaters, linguïsten en logopedisten, die werken met kinderen en jongeren in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, het onderwijs en de zorg voor kinderen en jongeren met een TOS. Een specifieke taalkundige of logopedische opleiding is niet vereist.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • ben je bekend met de taalontwikkeling van kinderen en verschillende vormen van taalstoornissen
 • ben je beter in staat om taalstoornissen bij kinderen van 4 tot 18 jaar met psychiatrische stoornissen te herkennen en deze inzichten toe te passen in je eigen vorm van diagnostiek en behandeling
Het team

Docenten, trainers en teamleden staan voor je klaar.

Reviews

Mooie basis

Anoniem
15 december 2020

Zinvol

Marion Martens
11 december 2020

Prettige toegankelijke no nonsense dame

Manuela Jansen-Donderwinkel
4 maart 2020

Kennis, flexibel, motiverend, enthousiasmerend.

Leonore Melkert
4 maart 2020

TOS

Babette de Wolf
7 april 2019

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo