Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
101 uur
 • Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig (basale) cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie
 • Speciale aandacht voor het gedragstherapeutisch proces, leerprincipes, cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek, interventies en technieken
 • Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen.
 • Toepassing bij (jong)volwassenen (en ouderen)
 • Blended programma: 12 cursusdagen en uitgebreide e-learnings voorafgaand aan de cursusdagen, inclusief oefenen met virtuele cliënten

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen

Klassikaal online
Klassikaal op locatie
Cognitieve gedragstherapie
101 uur
Beschrijving

Eerste fase van opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCt
In deze, volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) opgezette, basiscursus maakt de cursist op zowel theoretisch als praktisch niveau kennis met de denk- en werkwijze welke wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie.
Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve methode voor de behandeling van een breed scala aan psychische klachten, waarbij het essentieel dat gedegen en vakkundig wordt ingezet.

Deze basiscursus bestaat uit een inleidend deel en een verdiepingsdeel. In het inleidende deel maak je (nader) kennis met de cognitieve gedragstherapie en komen vooral de geschiedenis van de cognitieve gedragstherapie, inleiding in de leerprincipes en inleiding in het gedragstherapeutisch proces aan de orde.

In het verdiepingsdeel ligt de nadruk op verdieping in de leerprincipes en het gedragstherapeutische proces en op de cognitief gedragstherapeutische interventies en technieken.

Het gedragstherapeutisch proces vormt de rode draad van deze basiscursus. We behandelen dit vanuit een gedragstherapeutisch en geïntegreerd cognitief-gedragstherapeutisch perspectief. In het inleidend deel komen de fases van het gedragstherapeutisch proces aan de orde en ligt de nadruk op het vertalen van de leerprincipes en andere theoretische concepten naar de praktijk. Dus het doorvertalen ervan in de gedragsanalyses en het behandelplan.

De vaardigheden die we in het inleidend deel behandelen en oefenen, zoals het opzetten van de holistische theorie en het maken van functie- en betekenisanalyses, staan vooral in dienst van het opstellen van een verantwoord behandelplan.

In het verdiepingsdeel ligt de nadruk op het toepassen van cognitief-gedragstherapeutische, cognitieve en protocollaire behandelingen bij angststoornissen, stemmingsstoornissen en relatieproblemen. De vaardigheden die we in het verdiepingsdeel behandelen en oefenen, zoals het uitvoeren van specifieke interventies, staan in dienst van het verantwoord uitvoeren van het behandelplan.

Deze basiscursus is toegespitst op de diagnostiek en behandeling van stoornissen bij volwassenen (en ouderen). Dit doen we echter vanuit algemene principes en technieken. Hierdoor kan een groot deel van het geleerde ook worden toegepast op kinderen en jeugdigen.

Dit alles leer je door klassikale en online componenten: je hebt minder cursusdagen, meer online elementen, maar evenveel punten.

Lees hier het interview met Gerbrand van Hout ‘Cognitieve gedragstherapie: Het fundament is heel sterk‘.

Kernpunten:

 • na afloop van deze cursus kun je zelfstandig (basale) cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie;
 • speciale aandacht voor het gedragstherapeutisch proces, leerprincipes, cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek, interventies en technieken;
 • diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen;
 • toepassing bij (jong)volwassenen (en ouderen);
 • blended programma: 12 cursusdagen en uitgebreide e-learnings voorafgaand aan de cursusdagen, inclusief oefenen met virtuele cliënten.

Prijs inclusief:

 • toegang tot de online leeromgeving van PAO;
 • uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
 • geaccrediteerd certificaat.

Studiebelasting:

 • Klassikale uren | 78 uur
 • E-learning | 23,5 uur
 • Zelfstudie | 150 uur
Accreditaties
Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
FGzPt 464748 93,0 herregistratie klinisch (neuro) psychologen
POH-GGZ 328637 30,0 nascholing praktijkondersteuners
Verpleegkundig Specialisten Register 507682 100,0
NIP A&G 464748 202,0 (131,0 voor A&G klinische kennis / 71,0 A&G klinische vaardigheden)
NIP ELP 464748 150,0
VGCt 464748 100,0

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als:
• Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten
• Je 100% van de online uren hebt doorlopen
• Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent)
• Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:
• Je minimaal 70% aanwezig bent geweest
• Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
• Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Aan bovenstaande informatie m.b.t. de accreditatiepunten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar info@pao.nl en we helpen jou verder.

Voor de VGCt-accreditatie geldt ook de voorwaarde dat je geschikt bent voor de voortzetting van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. De docent beoordeelt dit op grond van de basiscursus.

Programma

We werken in deze basiscursus competentiegericht. Dat betekent dat de nadruk in het onderwijs ligt op de, in het competentieprofiel van de VGCt omschreven, (basis)competenties en dat we hierop toetsen.

Bijeenkomst 1 | Geschiedenis (cognitieve) gedragstherapie & leerprincipes en leertheorieën

 • leertheorieën: achtergrond en geschiedenis
 • klassieke en operante conditionering
 • nut van evidence based werken
 • 3 soorten gedrag

Bijeenkomst 2 |Gedragstherapeutisch proces

 • verschillende fasen in het cognitief gedragstherapeutisch proces
 • intake en indicatiestelling (met behulp van tools) 
 • de beschrijvende diagnose

Bijeenkomst 3 | Holistische theorie & functieanalyse

 • (vereenvoudigde) holistische theorie en (ongedeelde) functieanalyse
 • prioritering probleemselectie
 • van klassieke conditionering naar betekenisanalyse
 • van operante conditonering naar functieanalyse

Bijeenkomst 4 |Cognitief-gedragstherapeutisch proces & functie- en betekenisanalyse

 • cognitieve model
 • fases en niveaus in het cognitief-gedragstherapeutisch proces
 • cognitief gedragstherapeutische interventies

Bijeenkomst 5 | Cognitieve therapie & emotietheorieën

 • koppeling cognitieve model en leertheoretisch model 
 • gedachterapport 
 • socractische dialoog met socratische motiveringstechnieken 
 • evaluatie leerdoelen en eventueel bijstellen/aanscherpen persoonlijke leerdoelen
 • gedragsexperimenten op verschillende niveaus binnen het cognitieve model

Bijeenkomst 6 | Protocollaire of maatwerk behandelplannen & Sequentiële en referentiële relaties

 • afwegingen voor al dan niet protocollaire behandelingen
 • koppeling van interventies aan analyse
 • interventies faseren met behulp van behandelplan
 • HT en FABA; oefenen in het opstellen daarvan 
 • HT en FABA; als cognitief gedragstherapeutische interventies 

Bijeenkomst 7 | Angststoornissen, paniekstoornissen en (specifieke) fobieën

 • paniekstoornis: achtergrond, verklaringsmodellen 
 • paniekstoornis: analyses en interventies 
 • interoceptieve exposure 

Bijeenkomst 8 | Sociale angstoornissen & traumagerelateerde problematiek (PTSS)

 • sociale angststoornis: achtergrond, verklaringsmodellen 
 • sociale angststoornis: analyses en interventies 
 • taakconcentratietraining 
 • PTSS en overige trauma- en stressgerelateerde stoornissen en het cognitief gedragstherapeutisch proces hierbij

Bijeenkomst 9 | Gegeneraliseerde angststoornis & obsessieve-compulsieve stoornis

 • gegeneraliseerde angstoornis: achtergrond, behandelopties
 • obsessieve-compulsieve stoornis: achtergrond en behandelopties
 • Interventies vertalen naar de praktijk/cliënt

Bijeenkomst 10 | Stoornis-specifiek: Depressie en Suïcidaliteit I

 • richtlijnen depressie
 • medicatie en psychotherapie
 • protocol depressie
 • andere (werkzame) behandelingen depressie

Bijeenkomst 11 | Stoornis-specifiek: Depressie en Suïcidaliteit II

 • richtlijnen depressie en suïcidaliteit
 • beschrijvende diagnose/structuurdiagnose
 • suïcide risicotaxaties
 • cognities en opvattingen bij depressieve-stemmingsstoornis

Bijeenkomst 12 |Eetstoornis en obesitas & de therapeutische relatie

 • Eetstoornis: achtergrond en behandelopties
 • Obesitas: achtergrond en behandelopties
 • Mogelijke problemen in de therapeutische relatie

Flipping the classroom

Bij deze cursus werken we vanuit ‘flipping the classroom’. In een flipped classroom bieden we theorie aan vóór de lesdag. In de cursusdag gaan we vooral aan de slag met oefenen en het doornemen van lastigheden. Na de les ga je het geleerde toepassen in de praktijk en hierop reflecteren. Onderzoek toont aan dat deze manier van lesgeven leidt tot betere leerresultaten en meer betrokkenheid.

E-learning

Voorafgaand aan elke cursusdag lees je literatuur en doorloop je een e-learning. Je bekijkt hierin een theoriepresentatie van de docent, maakt zelftestvragen en discussieert met mede-deelnemers. Tijdens de e-learnings van de eerste cursusdagen ga je ook aan de slag met een videotraining. Hierin oefen je gedragstherapeutische vaardigheden met virtuele cliënten.

Klassikale cursusdagen

De cursusdagen zijn vooral gericht op een het toepassen van kennis en het oefenen ervan. Er is aandacht voor het verdiepen van de theorie, maar de praktijk krijgt de meeste aandacht. Hiervoor gebruiken we verschillende werkvormen, rollenspellen, demonstraties, intervisie en oefenen. In een aantal bijeenkomsten geeft een cursist een demonstratie passend bij het onderwerp van de bijeenkomst, het werkveld en de ervaring van de cursist (waardoor de mogelijkheid wordt geboden voor een vorm van live intervisie/supervisie).

Na elke cursusdag zijn er toepassingsopdrachten naar aanleiding van de cursusdag en de literatuur.

De e-learning kost per bijeenkomst tussen de 1 en 3 uur. Daarnaast moet voor de voorbereiding van literatuur én toepassing in de praktijk zo’n 12 uur per cursusbijeenkomst gerekend worden.

Literatuur
We laten je ruim voor de startdatum van de cursus via onze online leeromgeving weten over welke boeken je moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je in de online leeromgeving ook eventuele aanvullende artikelen, het cursusprogramma en voor elke bijeenkomst de voorbereidende opdrachten.

Voor wie

Je bent van harte welkom bij deze cursus als jij jezelf herkent in onderstaande:

 • je bent een universitair opgeleide psycholoog, pedagoog of arts. Verpleegkundig Specialisten zijn ook welkom.
 • je bent bekend met de classificaties van angst- en stemmingsstoornissen volgens de DSM
 • je ziet tijdens de cursus meerdere cliënten voor behandeling of begeleiding, zodat je kunt oefenen met de vaardigheden die je in de cursus leert. Dat kan via een baan maar ook een stage- of werkervaringsplaats.

Tijdens de cursus zul je alle leeftijdscategorieën voorbij zien en horen komen, van kind en jeugd tot volwassenen en ouderen. De casuïstiek die je zult behandelen zal vooral gericht zijn op het werken met volwassenen, op alle mogelijke vlakken en vanuit verschillende perspectieven en branches. Denk bijvoorbeeld aan studenten, docenten, ouders, ouderen, professionals enz.

Werk je veel met (jonge) kinderen en jeugdigen of met cliënten met een (licht) verstandelijke beperking, kijk dan eens bij onze blended basiscursus Cognitieve Gedragstherapie voor volwassenen, kind en jeugd. 

Wil je scholing volgen in het kader van jouw reïntegratie- of hersteltraject? Bespreek met jouw contactpersoon bij UWV of je deze opleiding kunt laten financieren via de raamovereenkomst die PAO Psychologie met UWV heeft.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

 • heb je inzicht en basisvaardigheden in de cognitief-gedragstherapeutische denk- en werkwijze;
 • kun je het cognitief gedragstherapeutisch proces toepassen;
 • kun je leermodellen toepassen in de praktijk;
 • kun je holistische theorieën, functieanalyses, betekenisanalyses, behandelplannen en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kun je op grond van beschrijvende en verklarende diagnostiek vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt;
 • kun je op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kun je vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • heb je inzicht en vaardigheid in de symptomen, (beschrijvende en verklarende) diagnostiek, differentiaal diagnostiek, indicatiestelling en zowel cognitief-gedragstherapeutische als protocollaire behandeling van angst- en stemmingsstoornissen;
 • kun je een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken;
 • kun je zelfstandig (basale) cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie.
Startdata

Hier vind je het overzicht van de cursusdata- en locaties. Klik op de startdatum voor alle cursustijden.

Startdatum
15 jan 2024
Locatie
Utrecht
Beschikbaarheid
Beschikbaar

Docent: Marloes van Heusden – van Iperen

maandag 15 januari 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 29 januari 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 26 februari 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 11 maart 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 25 maart  2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 8 april 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 6 mei 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 27 mei 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 10 juni 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 24 juni 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 9 september 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 16 september 2024 09:30 – 16:45 Utrecht
maandag 7 oktober 2024 09:30 – 16:45 Reserve dag

Reviews

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

We helpen je graag!

Heb je een vraag over deze cursus? Of wil je deze cursus incompany organiseren?
PAO Psychologie weet raad. We geven tips en denken met plezier mee in jouw dilemma’s en ontwikkelvragen. PAO Psychologie weet veel van deze registraties en bijbehorende -trajecten, het verschil ertussen en hoe je trajecten slim combineert.

Veelgestelde vragen
Wat is het verschil met de basiscursus CGT voor volwassenen en kinderen en jeugdigen?

Al onze basiscursussen leggen een basis in de CGT. Je leert er de algemene principes die breed toepasbaar zijn. In de cursussen gaan we dus niet in op specifieke behandelvormen, voor specifieke doelgroepen kinderen, jeugdigen, volwassenen of ouderen. De VGCt gaat ervan uit dat gedragstherapeuten i.o. in CGT-vervolgcursussen deze verdiepende kennis opdoen.

Het verschil zit hem in de docenten en medecursisten. Docenten die in basiscursussen voor volwassenen, kinderen en jeugdigen lesgeven hebben meer kennis en ervaring in de zorg voor kinderen en jeugdigen. Daardoor bestaan deze cursusgroepen over het algemeen voor het grootste deel uit professionals die werkzaam met deze cliëntendoelgroep.

Onze docenten in de basiscursussen volwassenen hebben kennis en ervaring in de zorg voor (jong-)volwassen en ouderen en kiezen er bewust voor les te geven aan deelnemers die hierin hun werkpraktijk hebben. Cursisten werken bijvoorbeeld in de GGZ, verslavingszorg, ouderen- of revalidatiezorg, als relatietherapeut of in vrijgevestigde setting.

Met welke doelgroep werk jij het meeste? Met volwassenen of met kinderen en jeugdigen? Kies op basis hiervan de basiscursus cgt, zodat jíj het beste kunt oefenen en zodat jouw ervaringen het beste aansluiten op die van docenten en medecursisten.

De basiscursussen voor volwassenen, kinderen en jeugdigen zijn geaccrediteerd bij NVO-NIP KJ.

Krijg ik vrijstelling voor CGT in de GZ opleiding wanneer ik deze scholing heb doorlopen?

We raden je aan deze vraag te stellen aan de GZ-opleidingsinstelling. Voor hen is het relevant om te weten dat de basiscursus van PAO Psychologie door VGCt wordt erkend (is geaccrediteerd) als 100-uurs basiscursus. Dit geldt voor al onze basiscursussen (vanzelfsprekend).

Wat maakt jullie basiscursus uniek?

Naast onze docenten verdient onze werkwijze speciale aandacht: minder cursusdagen, meer online elementen, evenveel punten.

Ter voorbereiding op de cursusdag lees je als cursist niet alleen literatuur. Je volgt een deel van de 100 uur zelfstandig online, voorafgaand aan de cursusdagen. In deze uren bekijk je videopresentaties over de theorie, maak je discussieopdrachten en vragen om na te gaan of je de stof hebt begrepen. Ook oefen je jouw gedragstherapeutische vaardigheden met virtuele cliënten.

Omdat je al veel uren online maakt, zijn er slechts 12 cursusdagen. In deze dagen staat het toepassen van de geleerde kennis en vaardigheden centraal. Je doet dit met (eigen) casuïstiek, in actieve werkvormen. Tijdens een cursusdag is er hierdoor ook veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en kennis.

Een CGT basiscursus is de eerste fase van het opleidingstraject tot cognitieve gedragstherapeut. Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Voor meer informatie over hoe je cognitief gedragstherapeut kunt worden met en na de basiscursus kun je terecht op onze opleidingsadviespagina.

Via deze pagina kom je uiteindelijk terecht op de juiste pagina van de VGCt, de vereniging die de richtlijnen opstelt, met daarop meer informatie aan welke vooropleiding- en werksettingseisen je moet voldoen.

Ik ben Arbeid & Organisatiepsycholoog. Ben ik toelaatbaar in deze cursus?

De VGCt stelt 3 eisen als jij je wil inschrijven als Cognitief gedragstherapeut in opleiding.

 1. Vooropleidingseis: gerichte academische opleiding met de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden.
 2. Werksettingseis: 12 uur werken in de ggz, waarvan 6 uur cgt behandelingen doen en clienten met psychische- of gedragsproblemen.
 3. Afgeronde basiscursus: je hebt een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus cgt van 100 uur (inleiding en verdieping) afgerond.

Deze eisen leggen zij opleidingsinstellingen niet op in de toelaatbaarheid in de basiscursussen.

Om het leerrendement van jou en jouw medecursisten in onze cursussen waar te maken, vinden wij het een vereiste dat je bekend bent met de classificaties van angst- en stemmingsstoornissen volgens de DSM én tijdens de cursus meerdere cliënten ziet voor behandeling of begeleiding van milde of ernstigere angst – en stemmingsklachten, zodat je kunt oefenen met de vaardigheden die je in de cursus leert. Dat kan via een baan maar ook een stage- of werkervaringsplaats.

Bij twijfel over of jouw werkplek genoeg relevante oefenmogelijkheden biedt, komen wij graag met je in contact.

Voor jou kan interessant zijn om je verder te professionaliseren als Registerpsycholoog NIP A&O. Wist je dat PAO Psychologie deze postmaster verzorgt in samenwerking met de sectie Arbeid en Organisatie van het NIP? Voor meer informatie over dit programma, klik hier.

Rated 5 out of 5

Ontdek je Ware Potentieel: Een Persoonlijke Reis naar Trainersexpertise

Elhoussaine Hmimou
3 juli 2023
Rated 4 out of 5

Het geleerde is meteen toepasbaar in de praktijk.

Frederiek Nieuwenhuijsen
25 april 2023
Rated 4 out of 5

Zeer leerzaam en zeer waardevol voor de praktijk.

Denise Peters - Smeets
22 december 2022
logo